Smart Heating by Danfoss

Řešení v podobě inteligentního vytápění Danfoss se snadno instalují

Začít s inteligentním vytápěním Danfoss je snadné

 1. 1

  Zjistěte, jestli je aktuální systém vytápění kompatibilní a najděte správné řešení.

  getting-started-image-1.png
 2. 2

  Nainstalujte řešení buď sami, nebo ho svěřte profesionálnímu instalatérovi.

  getting-started-image-2.png
 3. 3

  Stáhněte si do chytrého telefonu správnou aplikaci Danfoss.

  getting-started-image-3.png
 4. 4

  Naplánujte vytápění a začněte používat inteligentnější vytápění.

  getting-started-image-4.png

Hledáte informace o konkrétním produktu?
Vyberte produkt v následujícím seznamu a zvolte, co potřebujete

Danfoss Link™
Danfoss Eco™

Nejnovější software

Wi-Fi

Když je řídicí jednotka Danfoss Link™ CC připojená k síti Wi-Fi, software se bude aktualizovat automaticky.
Nejnovější verze softwaru je 4.2.1724 (07.01.2020)
Jestliže není řídicí jednotka Danfoss Link™ CC připojená k síti Wi-Fi, můžete aktualizovat software podle modelu jednotky Danfoss Link™ pomocí USB nebo SD karty a stáhnout software zde:

Stáhnout nejnovější software pro jednotku Danfoss Link™ CC s Wi-Fi (model 4) pomocí USB (verze 4.2.1724)
Jak zjistím, jestli je řídicí jednotka připojená k síti Wi-Fi?
Přehled softwaru

USB

Nejprve stáhněte aktuální verzi softwaru na USB paměť klepnutím na příslušný odkaz.
Potom přejděte k řídicí jednotce a postupujte následovně:
1. Vložte USB paměť.
2. Stiskněte obrazovku Režim spuštění.
3. Vyberte položku „Regulace domu“.
4. Vyberte položku „Nastav“.
5. Vyberte položku „Wi-Fi a Aplikace“.
6. Vyberte položku „Možnosti aplikací“.
7. Vyberte položku „Aktualizace softwaru“.
8. Vyberte položku „Aktualizace přes USB“.
9. Vyberte položku „Aktualizovat software“.
Jak zkontroluji, zda řídicí jednotka podporuje Wi-Fi?
Stáhnout nejnovější software pro řídicí jednotku nepodporující Wi-Fi (verze 3.3.1)
Přehled softwaru (anglické pdf)

Mini SD karta

Nejprve stáhněte nejnovější verzi softwaru na mini SD kartu pomocí následujícího odkazu.
Potom přejděte k řídicí jednotce a postupujte následovně:

 1. Vložte mini SD kartu.
 2. Sundejte přední kryt a stisknutím a přidržením tlačítka SETUP na tři sekundy otevřete instalační menu.
 3. Vyberte položku „Software“.
 4. Vyberte položku „Aktualizace softwaru“.
 5. Vyberte položku „Spustit upgrade softwaru“.
 6. Vyberte položku „Aktualizovat software“.

Poznámka: Řídicí jednotky vyrobené před rokem 2010 někdy používají verzi softwaru 1.x.x. V tomto případě je nutné před aktualizací na nejnovější software aktualizovat řídicí jednotku na verzi 2.1.35.
Stáhnout nejnovější software (verze 2.7.42)
Přehled softwaru (anglické pdf)

Videa

Instalační příručky Danfoss Link™

Instalační příručky, uživatelské příručky a datové listy

Stáhnout instalační příručky, uživatelské příručky a datové listy

Instalační příručky
Instalační příručka Danfoss Link™ zde 

Uživatelské příručky
Danfoss Link
Connect thermostat
Floor heating
FT

Datové listy
Datový list radiátorová termostatická hlavice Danfoss Link™ Connect
Datový list Danfoss Icon™ RT prostorový termostat

Časté dotazy

Jak nainstaluji nebo vyměním termostatické hlavice nebo adaptéry?

Demontujte starou termostatickou hlavici.
Pokud je na radiátoru stará termostatická hlavice, musíte ji před nainstalováním termostatické hlavice Connect demontovat. 
Přehrát video

Namontujte novou termostatickou hlavici a adaptér
Nejprve musíte najít správný adaptér pro daný radiátor. Společnost Danfoss poskytuje různé adaptéry pro různé typy radiátorových ventilů. Použijte šablonu adaptéru a umístěte na ventil různé rozměry, abyste zjistili, který adaptér vyhovuje danému ventilu.
Dodávané adaptéry pokrývají více než 90 % všech typů ventilů – značky Danfoss i jiných výrobců. Pokud žádný z adaptérů nelze na ventil nasadit, pravděpodobně je váš ventil starý. V takovém případě doporučujeme zakoupit nový ventil.
Potom nasaďte na ventil správný adaptér. Vložte do termostatické hlavice Connect baterie a našroubujte hlavici na adaptér a dotáhněte. Ukončete montážní režim.

Úplné vysvětlení naleznete ve videích s postupy.

Co se stane v případě výpadku proudu nebo když se vybije baterie zařízení?

Výpadek proudu u řídicí jednotky Danfoss Link™ CC
V případě výpadku proudu se řídicí jednotka Danfoss Link™ CC zapne, jakmile začne být opět napájena, a připojí se k nainstalovaným zařízením.

Pokud se řídicí jednotka znovu nezapne:
• Termostatická hlavice Connect bude pokračovat s teplotou, se kterou pracovala v okamžiku výpadku proudu.
• Prostorové čidlo přejde do režimu protizámrazové ochrany.

Vybijí se baterie termostatické hlavice Connect nebo prostorového čidla
Když se vybíjí baterie termostatické hlavice Connect nebo prostorového čidla, na displeji se zobrazí ikona baterie a řídicí jednotka nahlásí chybovou zprávu. Když se vybijí baterie termostatické hlavice Connect nebo prostorového čidla, přejdou do režimu protizámrazové ochrany.
Termostatické hlavice Connect a prostorová čidla používají 2 nedobíjecí baterie typu AA.

Proč neexistuje spojení mezi řídicí jednotkou a jedním nebo více zařízeními?

Čím volnější je dráha rádiového signálu od řídicí jednotky, tím delší má dosah. Stěny, kovové objekty, speciální konstrukce a jiné překážky zeslabují signál. Řídicí jednotka nahlásí alarm, pokud se déle než 1,5 hodiny nespojí se zařízením.

Když jsou mezi zařízeními překážky, pravděpodobně budete muset nainstalovat zesilovač signálu. V případě potřeby můžete dosah signálu prodloužit přidáním dalšího zesilovače signálu (viz následující obrázek). Pro celou domácnost vám stačí jedna řídicí jednotka.

Kdy potřebuji prostorové čidlo?

Toto zařízení měří a reguluje tepotu na konkrétním místě domácnosti.

Když umístíte prostorové čidlo do blízkosti pohovky nebo daleko od okna, zajistíte na daném místě požadovanou teplotu, protože optimalizujete měření skutečné teploty v místnosti.

Doporučujeme přidat prostorové čidlo v místnostech s více radiátory, protože prostorové čidlo vyvažuje teplotu radiátorů na základě teploty v místnosti.

Když je radiátorová termostatická hlavice zakrytá, například nábytkem, prostorové čidlo zajistí v místnosti požadovanou teplotu.

Přidejte prostorové čidlo do řídicí jednotky Danfoss Link™ CC ve stejné místnosti jako je termostatická hlavice Connect, ke které chcete prostorové čidlo připojit.

Jak dosáhnu optimální úspory energie pomocí systému Danfoss Link™?

Úspory energie se dosahuje prostřednictvím snížení teploty v místnosti. Obecně platí, že můžete ušetřit 5 % spotřeby energie na každý stupeň, o který snížíte v noci teplotu. Doporučujeme snížit teplotu v noci o 3–4 °C a během pracovní doby, například z 21 na 17 °C. Také aktivujte režim Dovolená na dobu, kdy jste na dovolené.

Při použití termostatické hlavice Connect činí průměrná potenciální úspora v evropské domácnosti až 30 % spotřeby tepla. Další informace naleznete zde.

Čím starší jsou termostatické hlavice, když je měníte, tím větší bude úspora energie.
Hlavice Connect byla také první elektronická termostatická hlavice, která získala prestižní energetický certifikát AA od eu.bac.

Kde získám pomoc ohledně aplikace nebo připojení Wi-Fi pro systém Danfoss Link™?

Přejděte na Technickou podporu aplikace Danfoss Link™ App, kde získáte potřebnou pomoc.

Proč radiátorová termostatická hlavice nedosáhne nastavené teploty?

Aby bylo zajištěno, že radiátorová termostatická hlavice rychle dosáhne požadované teploty, doporučujeme, aby rozdíl mezi teplotami režimu Nepřítomen/Spánek a režimu Doma nebyl větší než 4 °C.

Systém Danfoss Link™ nabízí precizní a energeticky účinnou regulaci vytápění, neboť se sám přizpůsobuje systému vytápění. Toto přizpůsobení trvá přibližně jeden týden po instalaci. Z tohoto důvodu můžete během prvního týdne zaznamenat kolísání teploty, protože termostatické hlavice se učí, kdy je zapotřebí začít vytápět místnost, aby bylo dosaženo požadované teploty v požadovanou dobu (adaptivní regulace).

Po tomto období si můžete vychutnávat dokonalou teplotu ve vašem domě kdykoli chcete.

Je možné použít termostatické hlavice Connect a řídicí jednotku Danfoss Link ve všech typech budov a domů?

Řídicí jednotka Danfoss Link™ CC funguje ve všech obytných budovách do velikosti podlahové plochy 300 m² s maximálním počtem 50 zařízení na řídicí jednotku (1 řídicí jednotka + 49 zařízení).

Kolik zařízení lze připojit k řídicí jednotce Danfoss Link™?

K řídicí jednotce Danfoss Link™ CC je možné připojit celkem 50 zařízení, takže do systému Danfoss Link™ lze zakomponovat maximálně 30 termostatických hlavic Connect. Systém Danfoss Link™ může ovládat až 10 zařízení v jedné místnosti.

Je možné ovládat systém Danfoss Link™ prostřednictvím aplikace?

Ano, pokud máte Wi-Fi verzi řídicí jednotky Danfoss Link™ CC. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu App Store nebo Google Play.

Zde zjistíte, jestli váš systém Danfoss Link™ podporuje Wi-Fi.

Je možné koupit nejprve termostatickou hlavici Eco a až později řídicí jednotku Danfoss Link™ CC?

Ne.
Hlavice Eco je samostatný produkt. Pro systém Danfoss Link™ je nutná termostatická hlavice Connect.

Je systém Danfoss Link™ při připojení k síti Wi-Fi zabezpečený?

Společnost Danfoss zajišťuje, že všechna zařízení ve vaší domácnosti a cloudová služba, kterou poskytuje pro váš chytrý telefon, jsou nepřetržitě zabezpečené. Aplikace Danfoss Link™ App je vyvinuta na platformě internetového bankovnictví, takže párování aplikace Danfoss Link™ App s řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC je plně zabezpečené.

Nejnovější software

Hlavice Danfoss Eco s Bluetooth automaticky aktualizuje software v aplikaci Danfoss Eco App prostřednictvím Bluetooth.

Aplikace sdělí uživateli, že je k dispozici nový software. Instalace softwaru trvá přibližně 1 minutu.

Průvodce aktualizacemi softwaru
Přehled verzí softwaru

Videa

Instalační příručky Danfoss Eco™

Instalační příručky

Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi Danfoss Eco™ a Danfoss Link™?

Danfoss Eco™ je samostatná radiátorová termostatická hlavice, u které se všechny ovládací a programovací funkce provádí vždy na jednom termostatu, buď otáčením samotné termostatické hlavice, nebo prostřednictvím Bluetooth a aplikace Danfoss Eco App z maximální vzdálenosti 10 m.
Systém Danfoss Link™ komunikuje bezdrátově s termostatickými hlavicemi Connect a je kompatibilní s dalšími výrobky Danfoss, například s podlahovým vytápěním (elektrickým i teplovodním), ventilačními jednotkami, tepelnými čerpadly a regulačními prvky dálkového vytápění. Systém Danfoss Link™ je vybaven integrovaným Wi-Fi, takže můžete regulovat vytápění odkudkoli prostřednictvím aplikace Danfoss Link App.
Inteligentní termostatické hlavice i systémy mají zabudovány úsporné programy, takže je můžete nastavit tak, aby vyhovovaly potřebám a zvyklostem vaší rodiny.

Spolupracují elektronické termostatické hlavice se zpětnými ventily?

Ne, elektronické termostatické hlavice musí být instalovány na jednosměrných ventilech.

Radiátory, které jimi nejsou vybaveny, lze poměrně snadno přepnout ze zpětného průtoku na jednosměrný. Vaše možnosti můžete prodiskutovat s místním instalatérem. Nicméně u podlahového vytápění to tak jednoduché není.

Zpětné ventily se používaly v mnoha instalacích dálkového vytápění zejména v 60. letech minulého století, takže se jedná o starší technologii. Výhody změn na jednosměrné ventily spočívají – kromě možnosti použít elektronické termostatické hlavice – v tom, že vytápění lze přesněji regulovat, což má za následek zvýšený komfort a výrazně zlepšenou energetickou účinnost.

Rovněž doporučujeme vyměnit starší ventily za ventily s přednastavením, abyste zajistili co nejlepší chlazení a tudíž úsporu energie v radiátoru. Další informace o ventilech s přednastavením naleznete zde.

Lze elektronické termostatické hlavice použít na jednotrubkových radiátorových jednotkách?

Ano – pokud není použit pojistný ventil, který umožňuje v jednom ventilu jednosměrný i zpětný průtok. V takovém případě nelze elektronické termostatické hlavice použít. Příklad tohoto typu ventilu naleznete zde:

Jak namontuji/odmontuji adaptér?

Demontáž staré termostatické hlavice

Před namontováním hlavice Danfoss Link™ Connect je nutné odmontovat staré termostatické hlavice. Podle toho, jaká termostatická hlavice je aktuálně namontována, budete potřebovat k povolení šroubku na boku hlavice buď šroubovák, nebo šestihranný klíč. Potom můžete odšroubovat celou termostatickou hlavici otáčením směrem doleva.

Montáž nové termostatické hlavice a adaptéru
Nejprve musíte najít správný adaptér. Společnost Danfoss dodává různé adaptéry pro různé typy ventilů (v Dánsku je mnoho ventilů typu RA). Pomocí šablony adaptéru určete různé výřezy na ventilech a vyhledejte vhodný adaptér.
Postup ukazuje video.

Poznámka: Elektronické termostatické hlavice lze namontovat pouze do systémů s jednosměrnými ventily.

Adaptéry pokrývají více než 90 % všech typů ventilů, jak Danfoss, tak jiných výrobců. Pokud vašemu ventilu nevyhovuje žádný adaptér, ventil je příliš starý a doporučujeme ho nahradit novým.

Potom nasaďte adaptér na ventil. Vložte do termostatické hlavice Connect baterie a nasaďte hlavici na adaptér.

Nyní jste připraveni nastavit řídicí jednotku Danfoss Link™. Postupujte podle pokynů na webu linkguide.danfoss.com.

Demontáž adaptéru
Na videu je předveden postup demontáže adaptéru u termostatických hlavic Eco a ConnectDemontáž adaptéru

Mám termostatické hlavice Danfoss Eco. Proč topí pouze jeden radiátor a radiátory v ostatních místnostech jsou pořád studené?

Pokud se jedna termostatická hlavice Eco dostane do proudění chladného vzduchu, okamžitě se otevře a začne vytápět místnost. Ostatní termostatické hlavice Eco chladný vzduch nedetekují, a tudíž se neotevřou.

Měli byste poněkud upravit teplotu na radiátorech, které v danou chvíli nevytápí. Možná byste měli „teplý radiátor“ nastavit na 20 stupňů a „chladný radiátor“ na 21 stupňů, abyste dosáhli v místnosti požadované teploty.
Zkuste metodou pokusů nastavit radiátory tak, abyste dosáhli stejné úrovně vytápění a ochlazování.

Pokud je v místnosti více než jeden radiátor, doporučujeme použít systém Danfoss Link™ s termostatickými hlavicemi Connect, protože potom bude možné regulovat teplotu v místnosti pomocí prostorového snímače Danfoss Link™ RS umístěného někde uprostřed místnosti.

 

Jak funguje funkce „Otevřené okno“? Mohu sám nastavit vytápění tak, aby se na určitou dobu vypnulo?

Funkce Otevřené okno se aktivuje, když termostat zaznamená náhlý pokles teploty nejméně o ½ stupně během 3 minut. Pokud se tak nestane (jestliže „chlad“ působí na termostat pomalu), funkce Otevřené okno se neaktivuje.

Další funkcí termostatické hlavice Danfoss Eco s Bluetooth je, že termostatickou hlavici můžete na určitou dobu vypnout: Otočte termostatickou hlavici rychle doleva, aby se na displeji zobrazila hodnota 6 stupňů (nebo teplota nastavená jako protimrazová ochrana).

Když chcete termostatickou hlavici opět zapnout, můžete to snadno provést buď prostřednictvím aplikace, nebo otočením hlavice o jednu drážku doprava.

Jak dosáhnu optimální úspory energie pomocí termostatické hlavice Danfoss Eco™?

K úspoře energie dochází, když snížíte požadovanou teplotu.

Obecně platí, že můžete ušetřit přibližně 5 % spotřeby energie na každý stupeň, o který snížíte teplotu. Doporučujeme snížit teplotu v noci o 3–4 °C a během dne, když je rodina pryč, například z 21 na 17 °C.
Můžete také využít funkci „Dovolená“, když budete z domova pryč několik dní, například o dovolené.

Pokud nahradíte 15 let staré radiátorové termostatické hlavice hlavicemi Danfoss Eco, můžete ušetřit až 23 % spotřeby tepla.
Další informace o úspoře energie naleznete zde.

Doporučujeme vyměnit starší ventily za ventily s přednastavením, abyste zajistili co nejlepší chlazení a tudíž úsporu energie v radiátoru. Další informace o ventilech s přednastavením naleznete zde.

Kde získám pomoc ohledně aplikace Danfoss Eco App?

Navštivte náš App Helpdesk, kde najdete další pomoc.

Proč termostatická hlavice nedosáhne požadované teploty?

Aby bylo zajištěno, že elektronická termostatická hlavice rychle dosáhne požadované teploty, doporučujeme, aby rozdíl mezi teplotami Mimo domov (spánek) a Doma nebyl větší než 4 °C.

Termostatická hlavice Danfoss Eco využívá tzv. „adaptivní“ funkci. To znamená, že v průběhu týdne se systém seznámí se systémem vytápění tak, že bude schopen zahájit vytápění včas, aby bylo dosaženo požadované teploty ve správnou dobu.

Během prvního týdne a změny ročního období proto můžete zažít mírné fluktuace vytápění. To je zcela normální a vy si pak užijete spaní v chladném domově a přitom se probudíte v příjemně vytopeném domě – zcela automaticky.

Jak provedu upgrade softwaru termostatické hlavice Danfoss Eco™?

Hlavice Danfoss Eco se automaticky aktualizuje na nejnovější software (firmware), jakmile připojíte aplikaci k hlavici.

Postup naleznete zde: Aktualizace firmwaru

Jestliže během aktualizace softwaru ztratíte připojení k termostatické hlavici, pomoc najdete zde.

Je možné koupit nejprve termostatickou hlavici Danfoss Eco™ a až později řídicí jednotku Danfoss Link™?

Ne. Danfoss Eco je samostatný výrobek, kde nastavujete programování a ovládání na jednotlivé hlavici.

Termostatickou hlavici Danfoss Link™ Connect můžete používat společně se systémem Danfoss Link.

Kolik chytrých telefonů lze připojit k aplikaci Danfoss Eco™ App? A které chytré telefony lze používat?

Neexistuje žádné omezení počtu termostatických hlavic Danfoss Eco, které lze ovládat z jednoho chytrého telefonu.

A neexistuje žádné omezení počtu chytrých telefonů, které mohou ovládat jednu termostatickou hlavici.

Aplikaci Danfoss Eco™ App lze stáhnout do zařízení iPhone a Android. Aplikace bohužel není k dispozici pro telefony se systémem Windows.

Mohu u termostatické hlavice Danfoss Eco™ úplně vypnout vytápění?

Ne, termostatickou hlavici nelze nastavit na nižší teplotu než 5 stupňů, což je minimální teplota protimrazové ochrany.

Protimrazová ochrana se nastavuje v aplikaci Danfoss Eco App: Vyberte Menu – Nastavení – Limity – Min. teplota (minimálně 5 stupňů).

Mohu vypnout vytápění v létě?

Když teplota v létě vzroste a chcete vytápění vypnout, můžete zvolit jednu ze tří možností:

1. Můžete nastavit celý dům do režimu nekonečného přerušení. Tím nastavíte termostatické hlavice na teplotu protimrazové ochrany 6 stupňů. Když přijde jedna chladná noc, můžete přerušení rychle ukončit a zapnout vytápění.

2. Můžete nastavit období dovolené, takže vytápění se sníží na zadanou sníženou teplotu.

3. Můžete zadat nižší komfortní teplotu, takže vytápění se poprvé zapne, když bude chladněji než je zadaná teplota. Tato teplota se resetuje, jakmile se vzduch ochladí.

Moje termostatické hlavice se uvolnily. Co mám dělat?
 1. Zkontrolujte, zda máte namontován správný adaptér.
 2. Zkontrolujte, zda je ventilový adaptér správně přišroubován na ventil i na elektronickou termostatickou radiátorovou hlavici. V případě potřeby ho dotáhněte.
Zobrazila se chybová zpráva E9. Co to znamená?

E9 znamená, že ventil nelze zavřít. Takže se nejedná o poruchu samotné termostatické hlavice, ale spíše o zprávu, že došlo k závadě v instalaci.

Možným zdrojem chyby může být nesprávná instalace, špatný adaptér nebo nečistota ve ventilu. V případě potřeby získáte pomoc při odstraňování potíží od topenáře.

Kompatibilní řešení
pro jakékoli vytápění

Naše řešení inteligentního vytápění jsou kompatibilní téměř s každým druhem vytápění od radiátorů po teplovodní a elektrické podlahové vytápění.

Další informace

Každý domov lze vytápět inteligentněji

Potřebujete pomoci s nalezením správného řešení?
5 snadných kroků a budete vědět vše potřebné

Najděte správné řešení

Jak lze získat řešení inteligentního vytápění Danfoss

Koupit online. Doručení domů

Koupit Online

Najděte profesionálního instalatéra

Získat kontakt

Kontaktujte společnost Danfoss

Kontakt

Offer received from an installer: